Vào lớp 2 các con sẽ làm quen thêm những từ vựng tiếng Anh nào? Cùng Ms Hoa Junior tổng hợp lại các từ vựng tiếng Anh lớp 2 từ Unit 1 - Unit 16 theo sách giáo khoa Global Success của bộ Giáo dục và Đào tạo nhé!

>>> Xem thêm:

1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo SGK (Ảnh + Audio)

Ở lớp 1, các con được học số đếm từ 1 đến 10 và các từ vựng cơ bản về các chủ đề gần gũi như trái cây, đồ vật, con vật,... Lên lớp 2, các con sẽ được học số đến từ 11 đến 20 bằng tiếng Anh và các từ về đồ vật, con vật, phương tiện giao thông, đồ ăn,.. Ba mẹ và các con xem ngay trong bảng dưới đây nhé!

Từ vựng Audio Phiên âm Dịch Hình ảnh
Eleven

/ɪˈlevn/ Mười một (11)
Twelve

/twelv/ Mười hai (12)
Thirteen

/ˌθɜːˈtiːn/ Mười ba (13)
Fourteen

/ˌfɔːˈtiːn/ Mười bốn (14)
Fifteen

/ˌfɪfˈtiːn/ Mười lăm (15)
Sixteen

/ˌsɪksˈtiːn/ Mười sáu (16)
Seventeen

/ˌsevnˈtiːn/ Mười bảy (17)
Eighteen

/ˌeɪˈtiːn/ Mười tám (18)
Nineteen

/ˌnaɪnˈtiːn/ Mười chín (19)
Twenty

/ˈtwenti/ Hai mươi (20)
Blanket

/ˈblæŋkɪt/ Cái chăn
Box

/bɒks/ Cái hộp
Brother

/ˈbrʌðər/ Anh, em trai
Drive

/draɪv/ lái xe (ô tô)
Fox

/fɑːks/ Con cáo
Grandmother

/ˈɡrænmʌðər/
Grape

/ɡreɪp/ Quả nho
Jam

/dʒæm/ Mứt
Jelly

/ˈdʒeli/ Thạch
Juice

/dʒuːs/ Nước ép
Kite

/kaɪt/ Cái diều
Kitten

/ˈkɪtn/ Con mèo con
Near

/nɪr/ Gần
Ox

/ɑːks/ Con bò
Pasta

/ˈpɑːstə/ Mì ống, mì sợi
Pizza

/ˈpiːtsə/ Bánh pizza
Popcorn

/ˈpɑːpkɔːrn/ Bỏng ngô
Question
/ˈkwestʃən/ Câu hỏi
Quiz

/kwɪz/ Câu đố
Rainbow

/ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
Ride

/raɪd/ Lái xe (xe đạp, xe máy)
River

/ˈrɪvər/ Dòng sông
Road

/rəʊd/ Con đường
Sail

/seɪl/ Cái buồm
Sand

/sænd/ Cát
Sea

/siː/ Biển
Shirt

/ʃɜːrt/ Áo sơ mi
Shoe

/ʃuː/ Đôi giày
Shorts

/ʃɔːrts/ Quần soóc
Sister

/ˈsɪstər/ Chị, em gái
Slide

/slaɪd/ Trượt
Square

/skwer/ Hình vuông
Table

/ˈteɪbl/ Cái bàn
Teapot

/ˈtiːpɑːt/ Ấm pha trà
Tent

/tent/ Lều, rạp
Van

/væn/ Xe tải
Village

/ˈvɪlɪdʒ/ Làng
Volleyball
/ˈvɑːlibɔːl/ Bóng chuyền
Yam
/jæm/ Củ khoai sọ
Yo-yo

/ˈjəʊ jəʊ/ Cái yo-yo
Yogurt
/ˈjəʊɡərt/ Sữa chua
Zebra
/ˈziːbrə/ Ngựa vằn
Zebu
/ˈziːbuː/ Bò u
Zoo
/zuː/ Vườn thú

 

Trên đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 mà các em sẽ cần ghi nhớ. Ba mẹ đừng quên cho con vận dụng các từ vựng này hằng ngày để bé ghi nhớ nhé!

>>> Xem thêm:

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ