Hệ thông trung tâm tiếng Anh cho trẻ em Ms Hoa Junior lên tới hơn 40 cơ sở trên toàn quốc, trải dài khắp 3 miền.

1. Hệ thống cơ sở Ms Hoa Junior tại Hà Nội

17 cơ sở Ms Hoa Junior tại Hà Nội17 cơ sở Ms Hoa Junior tại Hà Nội

2. Hệ thống cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

9 cơ sở Ms Hoa Junior tại TP.HCM

3. Hệ thống cơ sở tại các tỉnh thành

Hơn 10 cơ sở Ms Hoa Junior tại các tỉnh thành khác trên toàn quốc

>>> Xem bản đồ các cơ sở tại: https://mshoajunior.edu.vn/danh-sach-co-so.html