Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn Sứ mệnh Giá trị cốt lõi

Ms Hoa Junior hướng tới trở thành trung tâm đào tạo tiếng Anh toàn diện hàng đầu Việt Nam cho học trò tiểu học, tạo dựng môi trường cởi mở để các con mài giũa tư duy, phát triển năng lực ngôn ngữ tiếng Anh, trang bị bộ kỹ năng thiết yếu để phát triển bản thân và tiến tới thành công trong tương lai.

Tầm nhìn

Với khát khao tiên phong và
truyền cảm hứng, Ms Hoa Junior hướng tới trở thành trung tâm đào tạo tiếng Anh toàn diện hàng đầu Việt Nam cho học trò lứa tuổi tiểu học.

Sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng anh Sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng anh

Sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng anh

Giá trị cốt lõi

Đội ngũ Ms Hoa Junior xây dựng, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa riêng được thể hiện qua năm giá trị cốt lõi.

1. Tận tâm phục vụ
2. Trách nhiệm kỷ luật
3. Chính trực thẳng thắn
4. Đổi mới sáng tạo
5. Dám nghĩ dám làm
Giá trị cốt lõi

HỆ SINH THÁI IMAP VIỆT NAM