Triết lý đào tạo MKS Hướng tới mục tiêu đào tạo toàn diện

Học viên đến với Ms Hoa Junior được đào tạo toàn diện theo triết lý M-K-S (Mindset - Knowledge - Skills).

Theo đó, các em không chỉ được bồi dưỡng về mặt năng lực ngôn ngữ tiếng Anh mà còn được mài giũa về tâm thế, thái độ học tập và có cơ hội rèn luyện, phát triển kỹ năng thiết yếu để hoàn thiện bản thân, chạm đến thành công trong tương lai.

01

Yếu tố M - MindsetThái độ/tâm thế

“Attitude is the key to success” - Thái độ quyết định thành công của bạn.

Ở lớp học của Ms Hoa Junior, học viên được mài giũa về ý thức và tinh thần trong suốt quá trình học tập để từng bước trở thành những người trách nhiệm kỷ luật, chủ động tự giác, đam mê sáng tạo, kiên trì bền bỉ, lắng nghe chia sẻ.

02

Yếu tố K - KnowledgeNăng lực ngôn ngữ tiếng Anh

Học viên đến với Ms Hoa Junior để học tiếng Anh và rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, vậy nên mục tiêu cốt lõi của khóa học là bồi đắp kiến thức, nâng cao năng lực ngôn ngữ của học viên.

Ms Hoa Junior triển khai áp dụng phương pháp đào tạo độc quyền RIPL và chương trình học tích hợp nhằm mang đến cho học viên hành trình chinh phục tiếng Anh giàu tính trải nghiệm và tràn đầy cảm hứng.

03

Yếu tố S - SkillsKỹ năng

Tại Ms Hoa Junior, học trò rèn luyện những kỹ năng thiết yếu trong học tập như giao tiếp, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm,... thông qua các hoạt động lớp học và hoạt động ngoại khóa phong phú.

Phương pháp đào tạoripl

Phương pháp đào tạo RIPL tại Ms Hoa Junior giúp học viên chinh phục tiếng Anh dễ dàng qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tục cùng hệ thống kiến thức chắt lọc, đi theo logic nhất định.

R
R

Refined Knowledge
Tính chắt lọc kiến thức

Lớp học truyền thống
Học dàn trải mọi thứ trong tiếng Anh, học cả những kiến thức không cần thiết với lứa tuổi 5-15 tuổi.

Lớp học tại Ms Hoa Junior
Chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những gì học viên cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

I
I

Inspiration
Tính truyền cảm hứng

Lớp học truyền thống
Học dàn trải mọi thứ trong tiếng Anh, học cả những kiến thức không cần thiết với lứa tuổi 5-15 tuổi.

Lớp học tại Ms Hoa Junior
Chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những gì học viên cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

P
P

Practice
Tính thực hành ngôn ngữ

Lớp học truyền thống
Học dàn trải mọi thứ trong tiếng Anh, học cả những kiến thức không cần thiết với lứa tuổi 5-15 tuổi.

Lớp học tại Ms Hoa Junior
Chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những gì học viên cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

L
L

Logic
Tính logic, chặt chẽ

Lớp học truyền thống
Học dàn trải mọi thứ trong tiếng Anh, học cả những kiến thức không cần thiết với lứa tuổi 5-15 tuổi.

Lớp học tại Ms Hoa Junior
Chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những gì học viên cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

>