Hệ tiêu chuẩn, Lộ trình IELTS MASTER

Hệ tiêu chuẩn, Lộ trình IELTS MASTER

Đăng ký nhận tư vấn

Ms Hoa Junior đem đến định hướng tốt nhất để giúp các con xây dựng nền tảng kiến thức vững vàng, phát triển kỹ năng mềm và rèn giũa thái độ học tập tích cực, chủ động

Lộ trình đào tạo IELTS MASTER DÀNH CHO THCS VÀ TIỀN THPT

4.0 - 4.5 IELTS
5.0 - 5.5 IELTS
5.0 - 5.5 (S + W)
6.0 - 6.5 IELTS
6.0 - 6.5 (S + W)
7.0+ IELTS
Tăng
0.5 - 1 band
Pre
Foundation
Foundation
IELTS Speaking IELTS Writing Intensive 5.5
IELTS
Fighter A
IELTS Speaking IELTS Writing Intensive 6.5
IELTS
Fighter B
Tổng ôn trước kỳ thi và luyện đề
Mục tiêu

Làm quen đề thi IELTS, ôn luyện các dạng đề, chủ đề cơ bản để nắm vững kiến thức học thuật.

Kiến thức bổ trợ

Lồng ghép các kỹ năng mềm thiết yếu như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh biện... xen kẽ trong nội dung buổi học + kỹ năng đọc viết hiệu quả.

Dự án

Các bài tập nhóm, bài tập cá nhân và các cuộc thi quy mô lớp học như The Voice, IELTS Speaking Part 2 theo chủ đề ...

Hoạt động ngoại khóa

Buổi “Learning fest” gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức giữa học viên tại trung tâm + Các cuộc thi quy mô hệ thống như The golden bell, Spelling bee…

Kỹ năng

Nghe + Đọc

Nghe và đọc hiểu các dạng bài trong Reading - Listening, bắt đầu luyện tập làm đề để nâng cao kỹ năng

Nói

Làm quen với Speaking theo các tiêu chí chấm điểm, cách trả lời cơ bản Speaking part 1 + 2

Viết

Làm quen với Writing, viết câu đơn giản, luyện viết dần Task 1

Thông tin chương trình
Khóa học Nội dung bài học Buổi Thời gian
IELTS Pre 7 bài Listening, 7 bài Reading theo dạng bài và chủ đề
3 bài Speaking, 3 bài Writing làm quen các dạng bài
21 buổi 3 tháng
Lớp bổ trợ 14 chủ điểm ngữ pháp, 6 chủ điểm từ vựng 12 buổi  
IELTS PreFoundation 6 bài học Listening, 5 bài học Reading, 5 bài học Writing, 4 bài học Speaking 22 buổi 3 tháng
Lớp bổ trợ 14 chủ điểm ngữ pháp nâng cáo + 7 chủ đề từ vựng thông dụng 12 buổi  
IELTS Foundation

5 bài Reading, 5 bài Listening

8 bài Writing, 6 bài Speaking

27 buổi 4 tháng
Lớp bổ trợ Luyện tập dạng bài nâng cao 12 buổi  
Test Vocabulary Test, Mini-test xen kẽ các buổi học
Final Test kết thúc khóa học.
4 buổi 8 giờ
Kỹ năng mềm Xen kẽ các buổi học Linh động Linh động
Định hướng

Luyện tập chuyên sâu các chủ đề hay gặp trong bài thi, tập trung luyện kỹ năng làm đề và áp dụng chiến thuật trong quá trình làm bài

Kiến thức bổ trợ

Lồng ghép các kỹ năng mềm thiết yếu như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh biện... xen kẽ trong nội dung buổi học + Các buổi trao đổi, hỗ trợ viết luận, xin học bổng du học ...

Dự án

Buổi “Learning fest” gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức giữa học viên tại trung tâm + Các cuộc thi quy mô hệ thống như The golden bell, Spelling bee...

Hoạt động ngoại khóa

Các bài tập nhóm, bài tập cá nhân và các cuộc thi quy mô lớp học như The Voice, IELTS Speaking Part 2 theo chủ đề ...

Kỹ năng

Nghe + Đọc

Nắn được các kỹ thuật nghe và đọc hiểu nâng cao để giải quyết các câu hỏi khó, hay đánh lừa thông qua các buổi luyện đề

Nói

Luyện tập Speaking 3 part và các từ vựng, cấu trúc khó rút ra từ các sample band 6.0 - 6.5+

Viết

Luyện cách làm bài tập task 1 và 2. Rút ra các từ vựng, cấu trúc hay, khó từ các Sample band 6.0 - 6.5+

Thông tin chương trình
Level Nội dung bài học Buổi Thời gian
Intensive Speaking + Writing

Tập trung nâng cao kỹ năng Writing - Speaking

20 buổi 3 tháng
Lớp bổ trợ

Bổ trợ kiến thức trên lớp

12 buổi 24 giờ
IELTS A

4 bài Listening, 4 bài Reading

8 bài Writing, 8 bài Speaking

27 buổi 4 tháng
Lớp bổ trợ Bổ trợ kiến thức trên lớp 16 buổi 32 giờ
Intensive Speaking + Writing Luyện đề, chữa lỗi Writing - Speaking chuyên sâu 20 buổi 3 tháng
Lớp bổ trợ

Bổ trợ kiến thức trên lớp

12 buổi 24 giờ
Luyện kỹ năng mềm  Thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm, viết luận… Suốt khóa học Suốt khóa học
Hoạt động ngoại khóa

Câu lạc bộ, trại hè, picnic…

Xen kẽ Xen kẽ
Định hướng

Luyện tập chuyên sâu các chủ đề hay gặp trong bài thi, tập trung luyện kỹ năng làm đề và áp dụng chiến thuật trong quá trình làm bài

Kiến thức bổ trợ

Lồng ghép các kỹ năng mềm thiết yếu như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh biện... xen kẽ trong nội dung buổi học + Các buổi trao đổi, hỗ trợ viết luận, xin học bổng du học ...

Dự án

Hoạt động ngoại khóa: Buổi “Learning fest” gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức giữa học viên tại trung tâm + Các cuộc thi quy mô hệ thống như The golden bell, Spelling bee...

Hoạt động ngoại khóa

Các bài tập nhóm, bài tập cá nhân và các cuộc thi quy mô lớp học như The Voice, IELTS Speaking Part 2 theo chủ đề ...

Kỹ năng

Nghe + Đọc

Nâng cao kỹ năng, luyện đề tối đa, giải quyết các câu hỏi khó, hay đánh lừa thông qua luyện đề

Nói

Các kỹ thuật nâng band áp dụng vào toàn bộ 3 part của đề thi; các từ vựng, cấu trúc khó rút ra từ các sample band 7.0+

Viết

Nắm thành thạo cách làm bài của 7 dạng bài task1 và 6 dạng bài task 2; rút ra các từ vựng, cấu trúc khó từ các sample band 7.0 +

Thông tin chương trình
Level Nội dung bài học Buổi Thời gian
IELTS B

4 bài Listening, 4 bài Reading

10 bài Writing, 7 bài Speaking

28 buổi 4 tháng
Lớp bổ trợ

Bổ trợ kiến thức trên lớp

16 buổi 32 giờ
Luyện đề và tổng ôn trước thi Luyện đề chuyên sâu, nâng cao trình độ 20 buổi 3 tháng
Lớp bổ trợ

Kiến thức bổ trợ chuyên sâu theo từng buổi học

12 buổi 24 giờ
Luyện kỹ năng mềm  Thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm, viết luận… Suốt khóa học Suốt khóa học
Hoạt động ngoại khóa

Câu lạc bộ, trại hè, picnic…

Xen kẽ Xen kẽ

Phương pháp đào tạoripl

Phương pháp đào tạo RIPL tại Ms Hoa Junior giúp học viên chinh phục tiếng Anh dễ dàng qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tục cùng hệ thống kiến thức chắt lọc, đi theo logic nhất định.

R
R

Refined Knowledge
Tính chắt lọc kiến thức

Lớp học truyền thống
Học dàn trải mọi thứ trong tiếng Anh, học cả những kiến thức không cần thiết với lứa tuổi 5-15 tuổi.

Lớp học tại Ms Hoa Junior
Chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những gì học viên cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

I
I

Inspiration
Tính truyền cảm hứng

Tạo nên những giờ học tràn đầy niềm vui, truyền tải năng lượng tích cực tới học viên.

Khai phá tiềm năng ở học viên, khiến học viên nhận ra giá trị bản thân.

Kết nối, tương tác thường xuyên với học viên để thấu hiểu, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy

P
P

Practice
Tính thực hành ngôn ngữ

Học trò thực hành ngôn ngữ theo quy tắc 3 bước S-K-S (Skills - Knowledge - Skills).

Cụ thể, học viên tiếp cận ngôn ngữ mới thông qua hình thức nghe và đọc, sau đó ghi chép và hệ thống hóa kiến thức, cuối cùng áp dụng kiến thức, sản sinh ra ngôn ngữ dưới hình thức nói và viết.

L
L

Logic
Tính logic, chặt chẽ

Học viên tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng qua chu trình 5 bước - PACES: Đặt vấn đề (Proposal), phân tích vấn đề (Analysis), chốt vấn đề (Conclusion), mở rộng vấn đề (Enhancement), luyện tập (Small Exercises).

>

Chương trình đào tạo

Tích hợp

Giúp học viên vừa đạt chuẩn kiến thức trên trường học theo yêu cầu của bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa trau dồi và nâng cao 4 kỹ năng tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế.

Tích hợp

Hai hệ đào tạo

Hệ tiêu chuẩn & Hệ chuyên và cận chuyên

Hai hệ đào tạo

Toàn diện

Xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cho học trò, bao gồm tư duy, kiến thức và kỹ năng. Cụ thể, ngoài việc củng cố và nâng cao kiến thức tiếng Anh

Toàn diện

Blended Learning

Ngoài việc học trên lớp, các học viên được tiếp cận với kho bài giảng và tài liệu phong phú thông qua hệ thống kênh online

Blended Learning

HỌC VIÊN XUẤT SẮC

Hơn 200.000 học viên đã thành công cán đích.
Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?

Bé Tú Anh - Mình đã tự tin nói tiếng Anh 7 tháng như thế nào?
Bé Tú Anh - Mình đã tự tin nói tiếng Anh 7 tháng như thế nào?

(Bé học khóa Explorer 4)

(Bé học khóa Explorer 4)

Cảm nhận của học viên và phụ huynh

Gia Huy và Quốc Khánh - Học viên Ms Hoa Junior nói tiếng lưu loát với Tây


Gia Huy và Quốc Khánh - 2 học viên nhà Ms Hoa Junior. Đặc biệt, 2 bạn còn xuất sắc là 1 trong 27 đội thi của chương trình Super Junior. Lần đầu hai bạn đi săn Tây, liệu có làm các cô chú Tây khó chịu? Cùng xem hết clip để xem hành trình "săn tây" của 2 bạn học viên Ms Hoa Junior nhé!

Thành tích đáng nể của Bạn Hoàng Kim Thiên Bảo - học viên Ms Hoa Junior


Bạn Hoàng Kim Thiên Bảo là học sinh khóa Explorer 2 đầu tiên tại Ms Hoa Junior cơ sở Hàm Nghi - Hà Nội, khi chưa kết thúc khóa học con đã thi chứng chỉ Starter của Cambridge và đạt 15/15 khiên đấy ba mẹ ạ.

QUY TRÌNH 3 BƯỚC
NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG

Để đăng ký học tại Ms Hoa Junior, bạn chỉ cần:

Bước 1

Đăng ký tư vấn

Bước 2

Test thử và nhận tư vấn

Bước 3

Test thử và nhận tư vấn

Tư vấn lộ trình học và ưu đãi

Bạn vui lòng điền SĐT để nhận tư vấn về chương trình này

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm (trong vòng 24h)

“Đắm mình” trong tiếng Anh cùng Ms Hoa Junior

Mời bạn gia nhập Hệ sinh thái tiếng Anh để giao lưu và học tập cùng Ms Hoa Junior nhé!

Website học lớn nhất Việt Nam
mshoajunior.edu.vn
1 triệu lượt truy cập/tháng
Youtube Học4 kỹ năng chuyên sâu
@MsHoaJunior
1 triệu lượt truy cập/tháng
Fanpage học chất lượng hàng đầu
fb/mshoajunior.edu.vn
1 triệu lượt truy cập/tháng
Group học Hỗ trợ học tập FREE
groups/mshoajunior
1 triệu lượt truy cập/tháng
Tiktok Ms Hoa Junior Vui học mỗi ngày
@tienganhmshoajunior
1 triệu lượt truy cập/tháng