Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội Halloween

Halloween, hay còn gọi là Lễ hội Ma Quỷ, thường được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Đây là một ngày lễ hội nổi tiếng và phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lễ hội Halloween có ý nghĩa rất lớn với người dân bởi đây là mốc đánh dấu cho sự kết thúc của mùa hè và mùa gặt. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc mọi người cầu nguyện và tưởng nhớ tới linh hồn của những người đã khuất.

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022]

Tên gọi "Halloween" xuất phát từ hai từ Hallows Eve (ngày lễ Thánh hóa hay còn gọi là ngày lễ Các thánh). Trải qua sự giao thoa văn hóa nơi trời Tây, Halloween dần trở thành lễ hội vui tươi hơn, đặc biệt là một dịp hấp dẫn với các em nhỏ.

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 1

Đặc trưng không thể không nhắc tới là trò chơi hóa trang và "Trick or Treat”. Các em nhỏ sẽ được ba mẹ hóa trang bằng những bộ đồ ma quái, rồi cùng nhau đến gõ cửa các nhà trong khu phố xin kẹo và nói to "Trick or Treat” (cho kẹo hay bị ghẹo). Các gia đình cũng rất hào hứng với tục lệ này, nên học thường sẽ chuẩn bị sẵn một túi kẹo lớn để tặng cho những chú quỷ nhỏ ghé chơi.

Thoát khỏi ý nghĩa tôn giáo truyền thống là "sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết", giờ đây Halloween đơn thuần là lễ hội vui chơi với những trò chơi, món ăn và linh vật đặc trưng thú vị.

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween

1. Các từ vựng về đồ vật đặc trưng của Halloween

  - Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ bí ngô, bí đỏ

Beets and pumpkins were eaten steamed as a dessert.

(Củ cải đường và bí ngô được hấp chín như một món tráng miệng.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 2

 

   - Skull /skʌl/ đầu lâu

She fractured her skull in the accident.

(Cô bị gãy xương sọ trong vụ tai nạn.)

 

 

 

   - Jack o’ lantern /ˌdʒæk.əˈlæn.tɚn/ đèn bí ngô

Jack o’ lantern is a light made from a hollow pumpkin 

(Đèn bí ngô là đèn làm từ quả bí ngô rỗng.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 3

 

   - Bat /bæt/ con dơi

Bat is a small animal like a mouse with wings that flies at night.

(Dơi là một con vật nhỏ như con chuột có cánh bay vào ban đêm.)

 

 

 

   - Haystack  /ˈheɪ.stæk/  đống cỏ khô

They were remaking their haystacks.

(Họ đang làm lại đống cỏ khô của họ.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 3

 

   - Owl /aʊl/ con cú

The owl is a predatory bird with its claws.

(Cú là một loài chim săn mồi bằng móng vuốt của nó.)

 

 

 

   - Haunted house /ˈhɑːn.t̬ɪd haʊs/ ngôi nhà ma ám

 I felt crawly after entering the haunted house.

(Tôi cảm thấy rùng mình sau khi bước vào ngôi nhà ma ám.)

 

   - Black cat /blæk kæt/ con mèo đen

The black cat is running very fast.

(Con mèo đen đang chạy rất nhanh.)

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 5

 

   - Scarecrow /ˈsker.kroʊ/ bù nhìn rơm, người rơm

Put the clothes on the scarecrow.

(Mặc quần áo cho bù nhìn rơm.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 6

 

   - Spider web /ˈspaɪ.dɚz web/ mạng nhện

The spider web brush my forehead.

(Mạng nhện phủ lên trán tôi.)

 

 

 

   - Trick or treat /trɪk ɔːr  triːt/ trò chơi xin kẹo dịp Halloween

Are your kids too old for trick or treating (= visiting people’s homes to ask for candy)?

(Con bạn có quá lớn để chơi "Cho kẹp hay bị ghẹo" (= đến thăm nhà người ta để xin kẹo) không?)

 

   - Candy /ˈkæn.di/ kẹo

Did you buy some candy for us to eat during the movie?

(Bạn có mua kẹo cho chúng tôi ăn trong khi xem phim không?)

 

 

 

   - Candy bag /ˈkæn.di bæɡ/ túi đựng kẹo

You have a candy bag in the shape of a cone.

(Bạn có một túi kẹo hình cái nón.)

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 7

 

   - Mask /mæsk/ mặt nạ

The mask was so lifelike it was quite frightening.

(Chiếc mặt nạ giống như thật nên khá đáng sợ.)

 

 

 

   - Costumes /ˈkɑː.stuːm/ trang phục hóa trang

Our host is wearing a clown costume.

(Người dẫn chương trình của chúng tôi đang mặc trang phục chú hề.)

 

 

 

   - Broomstick /ˈbruːm.stɪk/ cái chổi bay

In children's books, witches are often shown riding broomsticks.

(Trong các cuốn sách dành cho trẻ em, các phù thủy thường được miêu tả là đang cưỡi chổi.)

 

 

 

   - Wand  /wɑːnd/ đũa phép

The fairy godmother waved her magic wand over the cabbages and they turned into horses.

(Bà tiên đỡ đầu vẫy cây đũa thần của mình trên những cây cải bắp và chúng biến thàn những chú ngựa.)

 

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 8

 

   - Fairy /ˈfer.i/ tiên, cô tiên

She used to think there were fairies at the bottom of her garden.

(Cô đã từng nghĩ rằng có những nàng tiên ở dưới khu vườn của cô.)

 

 

 

   -  Demon /ˈdiː.mən/ quỷ

She works like a demon. 

(Cô ấy làm việc như một con quỷ (làm việc mà không biết mệt).)

 

 

 

   - Scary /ˈsker.i/ sợ hãi

I really thought I was going to fall - it was a scary moment.

(Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ ngã - đó thật là một khoảnh khắc đáng sợ.)

 

 

 

   - Tombstone /ˈtuːm.stoʊn/ bia mộ

The writing on the tombstone was barely visible.

(Chữ viết trên bia mộ hầu như không thể nhìn thấy.)

 

 

 

   - Macabre /məˈkɑː.brə/ rùng rợn

Police have made a macabre discovery.

(Cảnh sát đã thực hiện một khám phá rùng rợn.)

 

 

 

2. Các từ vựng về nhân vật hóa trang trong lễ Halloween

   - Pirates  /ˈpaɪr.ət/ cướp biển

Is pirates still on board?

(Các cướp biển có còn trên tàu  không?)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 9

 

   - Alien /ˈeɪ.li.ən/ người ngoài hành tinh

They are alien people.

(Họ là những người ngoài hành tinh.)

 

 

 

   - Clown /klaʊn/ chú hề

He went on to become a circus clown.

(Anh ấy đã trở thành một chú hề trong rạp xiếc.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 10

 

   - Ghost /ɡoʊst/ ma, con ma

Do you believe in ghosts?

(Bạn có tin vào ma quỷ không?)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 11

 

   - Zombie /ˈzɑːm.bi/ thây ma, xác sống

Every horror fan is probably familiar with many zombie movies.

(Mọi người hâm mộ kinh dị có lẽ đã quen thuộc với nhiều bộ phim về thây ma.)

 

 

 

   - Devil /ˈdev.əl/ ác quỷ

The devil was painted with horns and cloven hoofs.

(Ác quỷ được vẽ là có sừng và móng guốc.)

 

 

 

   - Monster  /ˈmɑːn.stɚ/ quái vật

The movie was about a huge green monster.

(Bộ phim nói về một con quái vật khổng lồ màu xanh lá cây.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 12

 

   - Mummy /ˈmʌm.i/ xác ướp

Mummy is a dead body that is treated with special substances before being wrapped in cloth

(Xác ướp là một xác chết được xử lý bằng các chất đặc biệt trước khi được bọc trong vải)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 13

 

   - Witch /wɪtʃ/ phù thủy

The witch put a magic spell on the prince and turned him into a frog.

(Phù thủy đã đặt một bùa phép lên hoàng tử và biến anh thành một con ếch.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 13

 

   - Skeleton /ˈskel.ə.t̬ən/ bộ xương

We went to see the dinosaur skeletons in the Natural History Museum.

(Chúng tôi đến xem những bộ xương khủng long trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.)

 

 

 

   - Werewolf  /ˈwer.wʊlf/  ma sói, ma chó sói, người sói

A werewolf only comes out when the moon is full.

(Người sói chỉ xuất hiện khi trăng tròn.)

 

 

 

   - Vampire /ˈvæm.paɪr/ ma cà rồng

The most famous vampire is Count Dracula.

(Ma cà rồng nổi tiếng nhất là Bá tước Dracula.)

 

 

 

   - Superhero /ˈsuː.pɚˌhɪr.oʊ/ siêu anh hùng

Police officers are the real superheroes.

(Các nhân viên cảnh sát là những siêu anh hùng thực sự.)

 

 

Khám phá bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween [2022] 14

 

Trên đây là bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween đã được Ms Hoa Junior tổng hợp với đầy đủ phiên âm, dịch nghĩa, ví dụ và file của từng từ. Hy vọng bộ từ vựng bổ ích này sẽ giúp ba mẹ và các con khám phá được những gì cần biết xung quang chủ đề Halloween nhé. Chúc cả nhà học tiếng Anh thật tốt!

 

Xem thêm:

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề gia đình (family)

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thức ăn (food)

Từ vựng tiếng Anh tiểu học theo chủ đề (Phần 1)