Dịch vụ đồng hành tại Ms Hoa đa dạng, bao gồm các dịch vụ kiến thức và dịch vụ ngoài kiến thức mang lại cho học viên trải nghiệm phong phú. Các con không chỉ tiếp nhận và khám phá kiến thức mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động, sự kiện để phát triển kỹ năng, tăng vốn hiểu biết.

Dưới đây là những chia sẻ chi tiết của chị Nguyễn Thị Hoa (nhà sáng lập Ms Hoa Junior) về dịch vụ đồng hành tại Ms Hoa Junior.