Ngày trước đi học ở trường cô giao nhiều bài tập con không biết hỏi ai, từ ngày học tại Ms Hoa Junior con được giải đáp chi tiết nên rất dễ hiểu đồng thời phương pháp dạy từ vựng, ngữ pháp của các cô cực dễ nhớ, con còn được luyện nói mỗi ngày nên con rất thích hihi.