Ở trên trường con được nói ít lắm vì lớp con đông nên con giơ tay cô không có gọi tới. Mẹ cho đi học tại Ms Hoa Junior con thấy rất vui và được luyện nói nhiều hơn tham gia các cuộc thi thuyết trình với nhóm con rất vui và không còn sợ tiếng Anh nữa.