Mỗi ngày học với cô con đều thất rất vui và học được nhiều từ mới! Cô còn ghép vào bài học rất nhiều game thú vị nên con rất hứng thú với mỗi giờ học.