Hủy

Tiếng Anh lớp 5: Unit 1 - WHAT’S YOUR ADRESS? (Lesson 1)

Thứ bảy, 29/10/2022

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your adress là bộ tài liệu học tập do đội ngũ Ms Hoa Junior tổng hợp và biên soạn theo chương trình SGK lớp 5 (Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3) đem đến từ vựng, ngữ pháp và bài tập quan trọng mới về chủ đề "Địa chỉ nhà bạn là gì?".

Chào mừng các con học sinh lớp 5 đến với bài học đầu tiên của Ms Hoa Junior trong chuỗi bài học tiếng Anh lớp 5 online! Bài học hôm nay của Unit 1 sẽ đem đến cho chúng mình bộ từ vựng mới về cách hỏi thăm địa chỉ nhà. Đây là một bài học rất quan trọng để chúng mình có thể giao tiếp hàng ngày tốt hơn đấy.

Giờ thì cùng cô bắt đầu với tiếng anh lớp 5 unit 1: WHAT’S YOUR ADRESS? (ĐỊA CHỈ NHÀ BẠN LÀ GÌ?) - Vocabulary - Từ vựng nha!

Video bài học tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 online

NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh lớp 5 unit 1

1.1. Từ vựng về cách nói địa chỉ trong tiếng Anh lớp 5 unit 1

Address

/əˈdres/

Địa chỉ

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 1

Lane

/leɪn/

 

Làn đường

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 2

Tower

/ˈtaʊə(r)/

 

Tòa nhà

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 1

Street

/striːt/

 

Phố

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 4

District

/ˈdɪstrɪkt/

 

Quận

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 1

 

1.2. Từ vựng về các vùng miền trong tiếng Anh

City

/ˈsɪti/

 

Thành phố

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 6

Town

/taʊn/

 

Thị trấn

 

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 7

 

Island

/ˈaɪlənd/

 

Đảo

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 8

Village

/ˈvɪlɪdʒ/

 

Làng

tieng anh lop 5 unit 1 ngu phap lesson 1 mshoajunior 9

1.3. Từ vựng miêu tả đặc điểm vùng mà các bạn đang sống

Quiet

/ˈkwaɪət/

 

Tĩnh lặng

Crowded

/ˈkraʊdɪd/

 

Đông đúc

Busy

/ˈbɪzi/

 

Bận rộn

Pretty

/ˈprɪti/

 

Xinh đẹp

 

Vậy là chúng mình đã bổ sung thêm thật nhiều từ mới vào kho từ vựng tiếng Anh của mình rồi phải không nào? Hãy cùng Ms Hoa Junior tham gia vào một số hoạt động sau để củng cố vốn từ nữa nhé.

Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5: Unit 1 - WHAT’S YOUR ADRESS? (Lesson 2)

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam