Hủy
Lớp học 1-1 tại Ms Hoa Junior

Lớp học 1-1 tại Ms Hoa Junior

Lớp học 1-1 tại Ms Hoa Junior đáp ứng nhu cầu học tập trong sự tương tác, kết nối sâu giữa cá nhân người học với giáo viên. Học viên sẽ tương tác trực tiếp với giáo viên qua hình thức học online tiện lợi và nhận đánh giá kết quả học tập, hỗ trợ làm bài tập ngay sau buổi học nhằm đạt sự tiến bộ nhanh chóng. 

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam