Hủy

Unit 10 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Take part in
2. Table tennis
3. Play against
4. Event
5. Competition
A. Tham gia
B. Đối đầu với
C. Bóng bàn
D. Sự kiện
E. Cuộc thi
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam