Hủy

Unit 5 Luyện tập 2 - Vocabulary lớp 4

Nối 2 cột với nhau

1. Piano
2. Volleyball
3. Table tennis
4. Chess
5. Guitar
A. Bóng chuyền
B. Đàn ghi-ta
C. Đàn piano
D. Bóng bàn
E. Cờ vua
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam