Hủy

Unit 2 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 4

Nối 2 cột với nhau

1. Japanese
2. Malaysian
3. Vietnamese
4. Australian
5. English
A. người Nhật Bản
B. người Úc
C. người Malaysia
D. người Anh
E. người Việt Nam
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam