Hủy
Hệ thống kênh học tập online miễn phí của Ms Hoa Junior

Hệ thống kênh học tập online miễn phí của Ms Hoa Junior

Hệ thống kênh học tập online miễn phí của Ms Hoa Junior bao gồm: fanpage, group, website, Youtube, Tiktok. Mỗi kênh chia sẻ chia những nội dung trọng tâm khác nhau nhưng đều xoay quanh việc học tiếng Anh của con và hỗ trợ ba mẹ trên hành trình đồng hành tiếng Anh cùng con.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam