Ba mẹ và các con thân yêu!

Với mong muốn xây dựng một lộ trình học từ A - Z với các kiến thức căn bản để giúp các con hệ thống các kiến thức và rèn luyện kĩ năng học tiếng Anh hiệu quả, cô Hoa và cả đội ngũ giáo viên của Ms Hoa Junior đã cùng nhau xây dựng lộ trình học tiếng Anh Lớp 5 theo chương trình Bộ giáo dục mới nhất rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng listening (nghe), reading (đọc), speaking (nói), writing (viết). Hi vọng với lộ trình học này, các con sẽ thực sự tự tin trên chặng đường chinh phục ngôn ngữ tiếng Anh diệu kì.

 Ba mẹ đăng kí nhận tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY 

Lộ trình học tiếng Anh lớp 5 online của Ms Hoa Junior được xây dựng bám sát với kiến thức học trên lớp của bộ giáo dục nhưng chuyên sâu mà mở rộng hơn, sẽ giúp các con nâng cao kiến thức tiếng Anh hiệu quả nhất. Lộ trình bao gồm 10 bài học lớn (Unit) theo từng chủ đề quen thuộc gần gũi cuộc sống, mỗi bài học lớn chia 3 bài học nhỏ có: Vocabulary (từ vựng), Phonics (phát âm), Conversation (đoạn hội thoại). 

Sau mỗi bài học lý luyết các con đều có những bài tập luyện tập để các con rèn luyện kiến thức đã học được tốt nhất. Các bài tập có nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm độ khó dễ  khác nhau, sau khi làm sẽ check được đáp áp an ngay lập tức. Vì vậy, ba mẹ đừng quên nhắc nhở con review lại các kiến thức qua các bài tập ba mẹ nha.

Cô gửi ba mẹ nội dung từng tuần học để ba mẹ và các con dễ hình dung. Học đến Unit nào, ba mẹ và các con click chọn vào Unit đó nhé!

>>Tặng sách học tiếng Anh độc quyền bởi Ms Hoa Junior:

Tặng sách "45 ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh tiểu học"

Tặng sách "Đồng hành tiếng Anh cùng con"

1. LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 THEO CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC

Nội dung bài giảng và bài tập xây dựng bán sát với lộ trình học tiếng Anh lớp 5 của bộ Giáo dục Việt Nam. Gồm có 4 chủ điểm gần gũi với trẻ em: Bạn bè, Trường học, Gia đình và Thế giới xung quanh.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 - What's your address?u

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 1

Bài Học:

TIếng Anh lớp 5 Unit 1 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 2 - I always get up early. How about you?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 2

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 - Where did you on holiday?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 3

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 (Lesson 3)

Chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 4 - Did you go to the party

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 4

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 - Where will you be this weekend

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 5

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 6 -  How many lessons do you have today?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 6

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 (Lesson 3)

Kiến thức tiếng Anh lớp 5 Unit 7 - How do you learn English?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 7

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 8 - What are you reading?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 8

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 - What did you see at the zoo?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 9

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 10 - When will Sports Day be?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 10

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 (Lesson 3)

Chương trình học tiếng Anh lớp 5 Unit 11 - What's the matter with you?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 11

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 - Don't ride your bike too fast!

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 12

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 13 - What do you do in your free time?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 13

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 14 - What happened in the story?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 14

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 - What would you like to be in the future?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 15

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 (Lesson 3)

Chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 16 - Where's the post office?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 16

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 - What would you like to eat?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 17

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 - What will the weather be like tomorrow?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 18

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 (Lesson 2)

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 18 (Lesson 3)

Học tiếng Anh lớp 5 Unit 19 - Which place would you like to visit?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 19

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 (Lesson 3)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 - Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

lo trinh hoc tieng anh lop 5 unit 20

Bài học:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 (Lesson 1)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 (Lesson 2)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 (Lesson 3)

2. HƯỚNG DẪN HỌC THEO LỘ TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 5

Trước tiên ba mẹ hãy chuẩn bị cho các con 1 cuốn vở viết và máy tính (ipad, điện thoại) truy cập vào đường link bài học lộ trình học tiếng Anh online lớp 3 - Ms Hoa Junior để bắt đầu vào bài học nhé!

Lộ trình đã được phân chia cụ thể theo từng tuần, mỗi tuần tương ứng với 1 Unit bài học ➤ lộ trình sẽ kéo dài trong 10 tuần (Đối với các con có kiến thức vững tốt, bé học nhanh ghi nhớ bài ba mẹ hoàn toàn có thể cho con học đẩy nhanh thời gian tiến độ hơn so với thời gian lộ trình mà Hoa đã chia sẻ là 10 tuần nhé)

Dưới đây chia sẻ chi tiết cách học Vocabulary - Phonics - Conversation cùng video dướng dẫn của Hoa ba mẹ áp dụng hướng dẫn tại nhà cho các con nhé!

Học từ vựng (Vocabulary)

Bài học cung cấp những từ (cụm từ) cần thiết cho chủ đề này, đi kèm với đó là file audio phát âm cụ thể cho từng từ (cụm từ).

Trước tiên, ba mẹ hãy cho con nhìn vào các từ (cụm từ) trong bài học, click vào file audio để các con phát âm theo. Ba mẹ hãy nhớ cho con phát âm mỗi từ ít nhất 3 lần nhé. Cùng với đó, ba mẹ hãy hướng dẫn con vừa phát âm vừa nhìn vào các hình ảnh đi kèm để đoán nghĩa từ vựng trước đã nhé.

Sau đó hãy cho con nhận diện mặt chữ, kết hợp vừa nghe file audio vừa luyện viết các từ ra vở. Việc kết hợp giữa kỹ năng nghe, nhìn và viết chắc chắn sẽ giúp con nhớ các từ nhanh hơn và lâu hơn đấy.

Cuối buổi học, ba mẹ hãy hướng dẫn con ôn tập lại toàn bộ các từ vựng đã học bằng cách làm các bài tập mà Ms Hoa Junior đã chuẩn bị nhé.

Luyện phát âm (Phonics)

Luyện phát âm (Phonics) - mỗi bài học cung cấp 2 âm cơ bản trong Tiếng Anh cùng danh sách các từ có chứa âm đó.

Việc phát âm có chính xác hay không phụ thuộc rất lớn vào khuôn hình miệng của người nói khi phát âm. Điều đó có nghĩa là người học cần đặc biệt chú ý đến cách đặt môi, răng, lưỡi và cách diều khiển luồng hơi khi phát âm. 

Chính vì vậy, ba mẹ hãy cùng con học cách phát âm một âm đơn lẻ trước bằng cách đọc hướng dấn của Ms Hoa Junior đồng thời xem video cách phát âm âm đó và bắt chước theo nhé.

Tiếp theo, ba mẹ hãy hướng dẫn con học cách ghép âm đó vào một từ cụ thể dựa theo danh sách các từ mà Ms Hoa Junior đã cung cấp ở phía dưới. Ba mẹ hãy nhớ bật file audio để con nghe và phát âm theo. Hãy chú ý về cách phát âm âm đó của con cho thật chính xác nhé.

Đoạn hội thoại (Conversation)

Buổi học này sẽ ôn tập lại cho con toàn bộ những kiến thức đã học ở 2 buổi trước bằng cách đưa những kiến thức đó vào các đoạn hội thoại cực kỳ thân thuộc với các con mỗi ngày. Buổi học giúp các con hệ thống được toàn bộ kiến thức một cách khoa học hơn, từ đó con có thể nhớ được kiến thức sâu hơn, đồng thời biết cách áp dụng các kiến thức đó vào thực tế hiệu quả hơn.

Ba mẹ hãy cùng con nghe và thực hành cuộc hội thoại mẫu đồng thời cùng con luyện tập trắc nghiệm lại thật nhiều lần thông qua các bài tập phía dưới nhé.

3. TÀI LIỆU ÔN TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO

Sau khi học xong các kiến thức tổng quát của Tiếng Anh lớp 5 từ Unit 1 đến Unit 20, chúng ta cùng nhau ôn luyện các kiến thức đã học qua một số bài tập tổng hợp, nâng cao dưới đây của cô nhé! 

3.1. Các bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 5

- 40 phiếu bài tập tăng cường tiếng anh lớp 5

- Sách tutoring: Em học giỏi tiếng Anh lớp 5

- Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh luyện thi lớp 5 lên lớp 6

- Ebook 45 ngày xây gốc ngữ pháp cùng các con tiểu học

- Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh lớp 5

 

Xem thêm bài viết khác: 

 Tổng hợp 5 Bộ sách Tiếng Anh Lớp 3 hay nhất dành cho con và ba mẹ

 - Bộ sách Em học giỏi tiếng Anh lớp 3,4,5, 6 (Full PDF + Audio)

 - Trọn bộ đề thi Học sinh giỏi tiếng Anh + giải chi tiết cho lớp 2, 3, 4, 5 By Ms Hoa

 

  • >>> Để tìm hiểu thêm và các phương pháp và lộ trình học tiếng Anh hiệu quả cho con, ba mẹ tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY nha.