Hủy
Cuộc thi nói “Điều ước của em”

Cuộc thi nói “Điều ước của em”

Trong tháng 2, Ms Hoa Junior tổ chức cuộc thi “Điều ước của em” nhằm tạo ra sân chơi cho các học viên thể hiện khả năng nói tiếng Anh, đồng thời rèn luyện sự tự tin trong việc bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam