Hủy
Dự án học tập miễn phí “8+ tiếng Anh cùng con lớp 4,5”

Dự án học tập miễn phí “8+ tiếng Anh cùng con lớp 4,5”

Thứ ba, 08/03/2022 | 11:07 GMT+7

Dự án phi lợi nhuận “8+ tiếng Anh cùng con lớp 4,5” của Ms Hoa Junior được triển khai trong tháng 3 với mục tiêu giúp các con hệ thống lại kiến thức, đảm bảo kết quả tốt trong bài thi cuối kỳ 2.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam