Hủy

Con Đào Đăng Khoa

Thứ hai, 11/10/2021

Ở trên trường con được nói ít lắm vì lớp con đông nên con giơ tay cô không có gọi tới. Mẹ cho đi học tại Ms Hoa Junior con thấy rất vui và được luyện nói nhiều hơn tham gia các cuộc thi thuyết trình với nhóm con rất vui và không còn sợ tiếng Anh nữa.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam