Hủy
Unit 16: Dạng so sánh hơn của tính từ - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Unit 16: Dạng so sánh hơn của tính từ - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

So sánh hơn của tính từ là cấu trúc ngữ pháp được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh để tạo ra sự so sáng giữa hai sự vật, hiện tượng nào đó. Hôm nay hãy cùng cô tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng so sánh hơn trong chuỗi bài học 45 ngày xây gốc ngữ pháp của Ms Hoa Junior nhé!

Unit 10: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous) - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Unit 10: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous) - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Thứ hai, 13/03/2023 | 08:25 GMT+7

Xin chào các con! Chúng ta lại gặp nhau để tiếp tục chuỗi bài học "45 Ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh" của Ms Hoa Junior rồi. Bài học ngày hôm nay cô cùng các con sẽ cùng tìm hiểu về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nhỉ, chúng ta cùng bắt đầu bài học thôi nào!

Unit 9: Giới Từ Chỉ Thời Gian - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Unit 9: Giới Từ Chỉ Thời Gian - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Thứ tư, 08/03/2023 | 03:25 GMT+7

Xin chào các con! Chúng ta lại gặp nhau để tiếp tục chuỗi bài học "45 Ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh" của Ms Hoa Junior rồi. Bài học mà hôm nay cô và các con sẽ học đó là chủ đề ngữ pháp giới từ chỉ thời gian. Hãy sẵn sàng để vào ngay bài học thôi nào các con ơi.

Unit 8: Giới Từ Chỉ Địa Điểm - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Unit 8: Giới Từ Chỉ Địa Điểm - 45 Ngày Xây Gốc Tiếng Anh

Thứ ba, 07/03/2023 | 01:49 GMT+7

Cô xin chào tất cả các con đã quay trở lại với chuỗi bài học 45 Ngày xay gốc ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá chủ đề ngữ pháp giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Anh. Các con đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!

Unit 7: Thì Hiện Tại Đơn Với Động Từ Thường - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Unit 7: Thì Hiện Tại Đơn Với Động Từ Thường - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Thứ sáu, 03/03/2023 | 09:00 GMT+7

Xin chào các con đã quay trở lại với chuỗi bài học 45 Ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề ngữ pháp thì hiện tại đơn với động từ thường. Bài học hôm nay sẽ rất thú vị đấy, hãy cùng vào ngay bài học cùng cô các con nhé!

Unit 6: Thì hiện tại đơn với động từ tobe - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Unit 6: Thì hiện tại đơn với động từ tobe - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Thứ ba, 28/02/2023 | 04:37 GMT+7

Chào mừng các con đã quay trở lại với chuỗi bài học "45 Ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh" của Ms Hoa Junior dành cho học sinh tiểu học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về thì hiện tại đơn với động từ tobe. Cùng cô vào ngay bài học thôi nào!

Unit 5: GO FOR là gì? Cấu trúc GO FOR trong tiếng Anh - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Unit 5: GO FOR là gì? Cấu trúc GO FOR trong tiếng Anh - 45 Ngày xây gốc ngữ pháp

Thứ hai, 27/02/2023 | 06:54 GMT+7

Xin chào các con! Chào mừng các con đã quay trở lại với chuỗi bài học dành cho học sinh cấp 1 "45 Ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh". Chủ đề mà hôm nay cô và các con cùng học sẽ hơi học thuật một chút, nhưng nếu nắm vững được chủ đề này thì các con sẽ nói tiếng Anh một cách rất Tây luôn đấy! Bây giờ thì các con hãy cùng cô vào ngay bài học với chủ đề "GO FOR là gì? Cấu trúc GO FOR trong tiếng Anh" nhé!

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam